آموزش کار با ووچر پرفکت مانی

بسیاری از سایت های پوکر آنلاین از ووچر پرفکت مانی برای راحت کردن و بی دردسر کردن فرآیند دیپازیت و کشوت پوکر پولی استفاده می کنند

شما در اینجا نمونه ای از یک ووچر را در عکس مقابل می بینید

ووچر چیزی شبیه به شارژ ایرانسل است

خط اول آن شماره ووچر و خط دومش کد فعالسازی آن می باشد. در خط سوم هم رقم دلار داخل ووچر نوشته شده

شما ابتدا به یک سایت ایرانی خرید و فروش پرفکت مانی مراجعه می کنید. مبلغ ووچری که میخواهید بخرید را وارد کرده و پس از پرداخت هزینه آن از طریق درگاه آن سایت ، یک ووچر مشابه عکس روبرو دریافت می کنید . لازم به ذکر است که اعتبار ووچر تا وقتی از آن استفاده نشده مادام العمر است

سپس به سایت پوکر آنلاین موردنظرتان همچون ریور پوکر یا الین پوکر رفته و در قسمت دیپازیت بر روی دیپازیت با ووچر کلیک می کنید.

در آنجا شماره ووچر و کد فعالسازی آن را وارد می کنید و اکانتتان

. معادل رقم ووچر تان شارژ میشود. به همین راحتی. برای کشوت هم درخواست کشوت با ووچر را میزنید و معادل کشوتتان ووچر به شما داده می شود که مس توانید آن را به همان سایتهای ایرانی خرید و فروش ایرانی پرفکت مانی برده و بفروشید تا معادل ریالی آن را به کارتتان واریز کنند